S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenie cookies môžete zmeniť v nastaveniach vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 120,00 € (3 048,96 CZK)
skladom
naša cena 140,00 € (3 557,12 CZK)
skladom
naša cena 110,00 € (2 794,88 CZK)
skladom

Úvod » Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť DOUBLE SPORT s.r.o., IČO: 50309021, so sídlom C.Majerníka 4672/9, 036 01 Martin, zapísanej v obchodom registri pod vložkou s číslom 65871/L, vedenou na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, používa a chráni akékoľvek informácie, ktoré poskytnete spoločnosti DOUBLE SPORT s.r.o., počas používania tejto webovej stránky www.uaoutlet.sk a potom, najmä ako návštevník stránky, registrovaný užívateľ a zákazník, ktorý spraví prostredníctvom tejto webovej stránky objednávku. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, aby vaše súkromie bolo chránené. Ak vás požiadame, aby ste poskytli určité informácie, podľa ktorých vás môžeme identifikovať pri používaní tejto webovej stránky, môžete si byť istý, že sa budú používať iba v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Spoločnosť DOUBLE SPORT s.r.o. si vyhradzuje právo tieto pravidlá meniť aktualizáciou tejto stránky. Raz za čas by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojný a súhlasíte s akýmikoľvek zmenami.

ČO ZHROMAŽĎUJEME

Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na www.uaoutlet.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky. Môžeme zhromaždiť nasledujúce informácie:

 • Meno a priezvisko,
 • Kontaktné informácie vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla,
 • Demografické informácie vrátane adresy, poštového smerovacieho čísla, preferencie a záujmy,
 • Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva DOUBLE SPORT s.r.o. informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava DOUBLE SPORT s.r.o. údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.
 • Iné informácie týkajúce sa ponúk a prieskumov pre zákazníkov.
 • DOUBLE SPORT s.r.o. nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

ČO ROBÍME S INFORMÁCIAMI, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Tieto informácie vyžadujeme, aby sme pochopili vaše potreby a poskytli vám lepšie služby a produkty. Robíme to najmä z nasledujúcich dôvodov:

 • Pre vybavenie Vašej objednávky, t.j. na plnenie zmluvy medzi DOUBLE SPORT s.r.o. a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže DOUBLE SPORTr.o. vybaviť Vašu objednávku.
 • Pre ponuku našich produktov zákazníkom DOUBLE SPORT s.r.o. formou obchodných oznámení využíva DOUBLE SPORT s.r.o. predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov DOUBLE SPORT s.r.o. v podobe obmedzeného priameho marketingu. Umožňujeme Vám kedykoľvek sa z odberu noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky naDOUBLE SPORTwww.uaoutlet.sk zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať našu webovú stránku. Súhlas DOUBLE SPORT s.r.o. udeľujete v priebehu registrácie nawww.uaoutlet.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov DOUBLE SPORT s.r.o.
 • Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva DOUBLE SPORT s.r.o. pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava DOUBLE SPORTs.r.o. štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.
 • Všetky tieto informácie používame na zlepšenie našich produktov a služieb, aby sme vám mohli priniesť neustále lepší pocit z nakupovania.

AKO ODVOLAŤ SÚHLAS A ZRUŠIŤ SLEDOVANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Užívatelia aj zákazníci DOUBLE SPORT s.r.o. môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov vo DOUBLE SPORT s.r.o. na e-mailovej adrese obchod@doublesport.skalebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete DOUBLE SPORT s.r.o. ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazaní cookies nájdete nižšie.

ZABEZPEČENIE

Zaviazali sme sa zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných informácií. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme príslušné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). DOUBLE SPORT s.r.o. kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany DOUBLE SPORT s.r.o. pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Keď však použijete tieto odkazy na opustenie našej stránky (preklik na tento odkaz), mali by ste vedieť, že nemáme žiadnu kontrolu nad týmito, ani inými webovými stránkami. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri návšteve týchto stránok a takéto stránky nie sú riadené týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť sa na vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzťahujúce sa na danú webovú stránku.

KONTROLA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na DOUBLE SPORT s.r.o. a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré DOUBLE SPORT s.r.o. spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo DOUBLE SPORT s.r.o. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli DOUBLE SPORT s.r.o., či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám DOUBLE SPORT s.r.o. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní. Môžete požiadať o podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame podľa zákona o ochrane osobných údajov. Ak by ste chceli mať kópiu informácií, ktoré máme k dispozícii, kontaktujte spoločnosť DOUBLE SPORT s.r.o., C.Majerníka 4672/9, 036 01 Martin.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže DOUBLE SPORT s.r.o. správne vybaviť Vašu objednávku. Ak si myslíte, že akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, prosíme, napíšte nám e-mail na e-mailovú adresu obchod@doublesport.sk alebo nám napíšte list čo najskôr na uvedenú adresu spoločnosti DOUBLE SPORT s.r.o. Okamžite opravíme akékoľvek informácie, ktoré sa považujú za nesprávne.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že DOUBLE SPORT s.r.o. spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Vymazanie osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už DOUBLE SPORT s.r.o. nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok DOUBLE SPORT s.r.o. Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od DOUBLE SPORT s.r.o. k inému subjektu, kedy DOUBLE SPORT s.r.o. odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania. Nebudeme predávať, šíriť ani prenajímať vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ nemáme na to vaše povolenie alebo zákony to nevyžadujú. Vaše osobné údaje môžeme použiť na odosielanie propagačných informácií o tretích stranách, o ktorých si myslíme, že by mohli byť pre vás zaujímavé, ak nám poviete, že chcete, aby sa to stalo.

Ďalej môžu zákazníci DOUBLE SPORT s.r.o. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej DOUBLE SPORT s.r.o. okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

Okrem vyššie uvedených oprávnení máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností DOUBLE SPORT s.r.o. so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

VLASTNÝ ZOZNAM PUBLIKA

Spoločnosť môže zdieľať časť vašich údajov s určitými strategickými partnermi, aby naše podnikanie lepšie zodpovedalo vašim záujmom alebo záujmom podobne zmýšľajúcich spotrebiteľov. Napríklad, môžeme zoskupiť Vašu emailovú adresu spolu s adresami ostatných zákazníkov, ktorí uskutočňujú objednávky prostredníctvom nášho e-shopu, tieto spolu združíme a prenesieme na Facebook za účelom vytvorenia “vlastného publika” z ľudí, ktorí už našu stránku navštívili alebo publika zo skupiny ľudí, ktorí majú spoločné alebo podobné charakteristiky s návštevníkmi našej webovej stránky. Ak sa chcete odhlásiť, pošlite nám prosím e-mail na adresu obchod@doublesport.sk a začneme proces odstraňovania údajov z nášho zoznamu vlastného publika.

S KÝM ZDIEĽAME OSOBNÉ ÚDAJE

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané DOUBLE SPORT s.r.o. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s DOUBLE SPORT s.r.o.

DOUBLE SPORT s.r.o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre DOUBLE SPORT s.r.o. na účely a spôsobom, ktoré DOUBLE SPORT s.r.o. stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktoré DOUBLE SPORT s.r.o. využíva, patria:

 • Geis Parcel SK s.r.o. (prepravca ),
 • Google LLC (nástroje pre on-line marketing),
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing),

AKO DLHO SPRACOVÁVAME ÚDAJE

DOUBLE SPORT s.r.o. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona DOUBLE SPORT s.r.o. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom DOUBLE SPORT s.r.o. požiada o udelenie nového súhlasu.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva DOUBLE SPORT s.r.o. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva DOUBLE SPORT s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na DOUBLE SPORT s.r.o. vzťahujú.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE A PRAVIDLÁ PRI ICH POUŽÍVANÍ

Na stránke www.uaoutlet.sk používame tzv. cookies. V týchto pravidlách používania cookies (ďalej len “Pravidlá”) si môžete prečítať, aké cookies používame, prečo ich používame a ako môžete ich používanie zakázať.

Cookie je malý súbor, ktorý si vyžaduje povolenie umiestniť sa na pevný disk vášho počítača, resp do vášho prehliadača. Po súhlase sa súbor uloží a cookie pomáha analyzovať návštevnosť na webe alebo nás informuje o návšteve určitého webu. Súbory cookie umožňujú webovým aplikáciám rozpoznať vás ako jednotlivca. Webová aplikácia dokáže prispôsobiť svoje operácie vašim potrebám, tomu, čo sa vám páči alebo nepáči, zhromažďovaním a zapamätaním si informácií o vašich preferenciách. Vďaka tomu môžeme prispôsobiť našu webovú stránku podľa vašich preferencií.

Vo všeobecnosti nám súbory cookie pomáhajú poskytovať vám lepšiu webovú stránku, pretože nám umožňujú sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Cookie nám v žiadnom prípade neposkytuje prístup k vášmu počítaču ani žiadne informácie o vás, okrem údajov, ktoré ste sa s nami rozhodli zdieľať. Môžete si vybrať, či chcete prijať alebo odmietnuť súbory cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale ak chcete, môžete zvyčajne zmeniť nastavenie prehliadača, aby ste odmietli cookies.

Funguje to tak, že v spodnej časti stránky www.uaoutlet.sk sa pri vašej návšteve stránok zobrazí oznamovacia lišta informujúca o tom, že stránky používajú cookies. Ak budete pokračovať v prezeraní stránky a zároveň máte vo vašom prehliadači povolené ukladanie cookies, budeme to považovať za váš súhlas s užívaním cookies, a to v súlade s týmito Pravidlami.

Súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek odvolať. K tomu je nutné, aby ste v nastavení svojho prehliadača ukladanie cookies pre stránku www.uaoutlet.sk zakázali a už uložené cookies prípadne vymazali. Bližšie informácie nájdete nižšie.

POZNÁME VIACERÉ DRUHY COOKIES:

 • Dočasné cookies – sú vo vašom zariadení uložené len počas relácie prehliadača a akonáhle prehliadač zavriete, vymažú sa,
 • Trvalé cookies – zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po zatvorení prehliadača, a to po rôzne dlhú dobu; práve tieto cookies umožňujú rozpoznať vaše zariadenie, keď stránkudoublesport.sk znova navštívite,
 • Cookies prvej strany – cookies, ktoré sú do vášho zariadenia ukladané stránkouwww.uaoutlet.sk,
 • Cookies tretích strán – cookies, ktoré sú do vášho zariadenia ukladané stránkami našich partnerov pre reklamy a analýzy.

PREČO VLASTNE COOKIES POUŽÍVAME 

Vďaka cookies je používanie stránky www.uaoutlet.sk užívateľsky oveľa príjemnejšie. Zároveň nám umožňujú sledovať a analyzovať spôsob, akým stránku www.uaoutlet.sk  používate, a tým zlepšovať kvalitu a obsah stránky, a tiež lepšie personalizovať a zacieliť naše reklamné kampane a sledovať ich výkon.

Za týmto účelom používame ako naše cookies, tak cookies tretích strán. Prostredníctvom stránky www.uaoutlet.sk tak môžu byť do vášho zariadenia ukladané cookies prevádzkovateľov marketingových nástrojov, ktoré na našich stránkach používame, prípadne môžeme s týmito prevádzkovateľmi zdieľať informácie, ktoré nám boli pomocou cookies poskytnuté. Používanie týchto nástrojov nám dovoľuje našu ponuku neustále vylepšovať a tiež lepšie zohľadniť vaše osobné preferencie a zacieliť naše reklamné kampane tak, aby oslovili tých, ktorých by naša ponuka mohla najviac zaujať.

Cookies používané tretími stranami a spôsob použitia údajov získaných ich prostredníctvom sa riadi zásadami ochrany osobných údajov príslušných tretích strán. Upozorňujeme, že tieto tretie strany môžu informácie, ktoré získali prostredníctvom cookies, skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby.

AKO COOKIES VYMAZAŤ

Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Chceli by sme vás však upozorniť, že ak ukladanie cookies zasielané stránkou www.uaoutlet.sk úplne zakážete, nebudú stránky pracovať správne a môže byť obmedzená ich funkčnosť.

Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:

CHROME
SAFARI
FIREFOX
INTERNET EXPLORER
ANDROID

Pre bližšie informácie môžete využiť nápovedu vášho prehliadača.

Chcete sa k pravidlám používanie cookies ešte na niečo spýtať? Napíšte priamo na obchod@doublesport.sk, vaše otázky neostanú bez odpovede.

KONTAKT A POMOC

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na DOUBLE SPORT s.r.o. emailom na adresu obchod@doublesport.sk.

ÚČINNOSŤ

Tieto pravidlá sú účinné od 25.05. 2018.


ZjVhYjVhMj